Oral history

Oral History is een stroming binnen het vak van de geschiedenis. Oral History-interviewers gaan ervan uit dat je veel over een tijd of gebeurtenis te weten kunt komen door er simpelweg veel mensen over te laten vertellen. Deze verhalen vormen een waardevolle aanvulling op andere bronnen over die tijd, zoals officiële documenten, kranten, dagboeken, verslagen en foto’s.

Herinneringen en waarheid

Het opnemen van levensverhalen vergt natuurlijk de nodige achtergrondkennis en interesse in de verhalen van mensen. Maar… herinneringen zijn niet objectief. Geschreven bronnen zijn dat ook niet! Want wat werd er wel en niet genoteerd en wie bepaalde dat in de tijd die we bestuderen?
Juist in aanvulling op elkaar zijn getuigenverhalen en documenten een schat aan informatie over wat er is gebeurd. En vooral: hoe het wás.

Leve het digitale tijdperk!

Vaak vragen mensen mij: en ga je nu al die interviews helemaal uittypen? Het antwoord is: nee. Omdat mensen in een gesprek zoveel méér laten zien dan enkel tekst en woorden, is het de band zélf die door historici als bron moet worden gebruikt: hoe vertelt iemand, wat zijn emotionele momenten, wanneer komt er juist vrolijkheid in iemands stem? Beleving is een belangrijk aspect dat juist oral history interviews toevoegen aan de geschiedschrijving.

Daarom kom ik met een camera, ook als ik schrijf aan een boek. En de volledige geluidsband wordt – althans daar zal ik de geïnterviewde altijd voor proberen te winnen – gearchiveerd voor de toekomst.
Bel me als je meer wilt weten of overweegt een bepaalde groep mensen op deze manier te laten interviewen.